-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

O Śląskiej Izbie Turystyki

 Śląska Izba Turystyki (nazwa zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23.06.2006 roku, wcześniej pod nazwą Górnoślaska Izba Turystyki), to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Powstała 25.09.1991 roku. Główne działanie Zarządu Izby oraz wszystkich członków skupione było przez lata na wypromowaniu znaku firmowego, jako symbolu profesjonalizmu w turystyce. Izba współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami wyższymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej. Organizuje kursy pilotów wycieczek i inne. 
Izba miała wpływ na kształtowanie Ustawy o Usługach Turystycznych a obecnie uczestniczy w jej nowelizacji poprzez udział w pracach Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce.

Obszarem działania Izby jest województwo śląskie i inne województwa, w których swoje interesy posiadaja członkowie Izby. Współpracujemy również z regionalnymi izbami gospodarczymi i organizacjami turystycznymi z obszaru całej Polski, Polską Izba Turystyki Młodzieżowej, Polską Izbą Pielgrzymkową, przedstawicielstwami narodowych organizacji turystycznych. Członkowie Izby korzystają z bardzo dobrej współpracy z Urzędami Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz Ministerstwem Gospodarki.
Obecni członkowie to: agenci, organizatorzy imprez turystycznych, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, przewoźnicy, gestorzy bazy hotelowej i atrakcji turystycznych, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz osoby, którym przyznano tytuł "Członka Honorowego", którzy przyjmując ten tytuł wspierają jej działania, przyczyniają się do promocji znaku Izby i jej dobrego imienia.


Podziękowanie

Prezydenta Miasta Katowice

dla 

Śląskiej Izby Turystyki

Śląska Izba Turystyki otrzymała podziękowanie za udział i zaangażowanie włożone w organizację wizyt studyjnych młodzieży w ramach projektu "Katowice Miastem fachowców" w roku szkolnym 2018/2019.Projekt miał na celu przekazanie atrakcyjnych perspektyw zawodowych dla młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Prowadzącą  wizyty studyjne i osobą bezpośredio zaangażowaną  w ten projekt była Prezes Śląskiej Izby Turystyki Pani Krystyna Papiernik.

 
data ostatniej modyfikacji: 27.01.2020, 09:05