-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

ITRP

Śląska Izba Turystyki  jest członkiem Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

10 lat temu 2 kwietnia 2009 roku założona została Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody X lat ITRP odbyły się na podczas uroczystej Gali w kopalni Złota w Złotym Stoku w dniu 17 pażdziernika 2019 r.Podczas Gali wręczono dyplomy dla wyróżniających się  podmiotów działających w turystyce oraz dla zasłużonych wielotnich pracowników działająchych w branży turystycznej

.Indywidualne wyróznienia otrzymali :

Agnieszka Sikorska

Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej -  osoba zaangażowana w promocję atrakcji i walorów turystycznych wojewódzctwa śląskiego.

a także założyciele i działacze Śląskiej Izby Turystyki.

Krystyna Papiernik - do maja 2019 r. Prezes Śląskiej Izby Turystyki , osoba niezwykle zasłużona dla branży turystycznej , nauczyciel akademicki , inicjator wielu akcji m. inn. konkursów wiedzy turystycznej dla młodzieży.

Jadwiga Wieczorek - Prężnie działający na Śląsku touroperator , od maja tego roku Prezes Śląskiej Izby Turystyki.

Edwart Wyżgoł - Właściciel biura podrózy, autor wielu książek promujących Śląsk, wydawca, reportażysta, fotografik promujący ziemie Tarnogórską.

Tomasz Kapkowski - Właściciel biura podróży również Touroperator, współzałożyciel Śląskiej Izby Turystyki

Cele działania Izby Turystyki RP jest:

 • reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
 • inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej - udział w wystawach, targach i imprezach promocyjnych,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 • inicjowanie i organizowanie platformy współdziałania i debat nad problemami gospodarki turystycznej i jej otoczenia.
 • współdziałanie z regionalnymi izbami gospodarczymi w zakresie budowy regionalnych strategii rozwoju gospodarczego, społecznego i ekonomicznego wszystkich branż w obszarze regionu,
 • rozwój i podnoszenie kształcenia zawodowego oraz współtworzenie programów nauczania,
 • popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w działalności gospodarczej.
 • inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych zadaniami Izby,
 • wykonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki,
 • budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego,
 • tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach.


Zarząd Rady Krajowej Izby Turystyki R.P.

Ciechanowski Marek - Prezes ITRP

Szymański Andrzej - Wiceprezes ITRP

Marek Rafał - Wiceprezes ITRP

Mrowiec Krzysztof - Skarbnik ITRP

Włodzimierz Kolat  i Krystyna Papiernik - członkowie Zarządu

Pełny skład Rady Krajowej i komisji:         http://itrp.pl/wladze/

 

ul. Świdnicka 39 Ip.lok.1 , 50-029 Wrocław , Tel./fax: +48 71 341 03 70

e-mail: izba@itrp.pl , www.itrp.pl
 


Członkowie ITRP : 

Dolnośląska Izba Turystyki
ul. Świdnicka 39 , 50-149 Wrocław
tel./fax.: +48 71 341 03 70 , e-mail: dit@dit.wroc.pl  
www.dit.wroc.pl

Śląska Izba Turystyki
ul. Mariacka 1 , 40-014 Katowice
tel.: +48 32 781 95 52 , e-mail: sit@sit.travel 
www.sit.travel 

Krakowska Izba Turystyki
ul. Św. Anny 9 , 31-008 Kraków
tel.: +48 12 429 44 50 , e-mail:
biuro@kit.krakow.pl
www.kit.krakow.pl
 

Nowosądecka Izba Turystyczna
ul. Rynek 19 , 33-300 Nowy Sącz
tel./fax.: +48 18 547 54 74 , e-mail: nit@onet.eu
www.nit.mnet.pl
 

Regionalna Izba Turystyki - Oddział Regionalny RIG w Lublinie
ul.Dolna 3 Maja 8/9 , 20-079 Lublin
tel./fax.: 81 532 16 88 , 81 532 12 45 , e-mail: info@rig.lublin.pl
www.rig.lublin.pl/rit/
 

Warszawska Izba Turystyki
ul. T.Borowskiego 2 , 00-475 Warszawa
tel./fax.:+48 22 828 28 70 , e-mail: office@wit.org.pl
www.wit.org.pl
 

Wielkopolska Izba Turystyczna
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań
tel./fax.:+48 61 853 68 39 , e-mail: wit@wit.com.pl
www.wit.com.pl
 

 
data ostatniej modyfikacji: 23.10.2019, 13:00