-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Nasi partnerzy w turystyce

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją samorządu gospodarczego branży turystycznej. Izba Turystyki RP zrzesza członków należących do Regionalnych Izb Turystyki . Pracami ITRP kieruje Rada Krajowa oraz Zarząd Izby. ITRP jest kontynuacją działalności Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, której korzenie sięgają 1995r.

http://itrp.pl/wladze/

 

ul. Świdnicka 39 Ip.lok.1 , 50-029 Wrocław , Tel./fax: +48 71 341 03 70

e-mail: izba@itrp.pl , www.itrp.pl
 


Członkowie ITRP :

Dolnośląska Izba Turystyki
ul. Świdnicka 39 , 50-149 Wrocław
tel./fax.: +48 71 341 03 70 , e-mail: dit@dit.wroc.pl
www.dit.wroc.pl

Śląska Izba Turystyki
ul. Mariacka 1 , 40-014 Katowice
tel.: +48 32 781 95 52 , e-mail: sit@sit.travel
www.sit.travel

Krakowska Izba Turystyki
ul. Św. Anny 9 , 31-008 Kraków
tel.: +48 12 429 44 50 , e-mail:
biuro@kit.krakow.pl
www.kit.krakow.pl
 

Nowosądecka Izba Turystyczna
ul. Rynek 19 , 33-300 Nowy Sącz
tel./fax.: +48 18 547 54 74 , e-mail: nit@onet.eu
www.nit.mnet.pl
 

Regionalna Izba Turystyki - Oddział Regionalny RIG w Lublinie
ul.Dolna 3 Maja 8/9 , 20-079 Lublin
tel./fax.: 81 532 16 88 , 81 532 12 45 , e-mail: info@rig.lublin.pl
www.rig.lublin.pl/rit/
 

Warszawska Izba Turystyki
ul. T.Borowskiego 2 , 00-475 Warszawa
tel./fax.:+48 22 828 28 70 , e-mail: office@wit.org.pl
www.wit.org.pl
 

Wielkopolska Izba Turystyczna
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań
tel./fax.:+48 61 853 68 39 , e-mail: wit@wit.com.pl
www.wit.com.pl

ŚIT jest członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej.

 

Śląska Organizacja Turystyczna, powołana do promocji turystyki i finansowana z budżetu państwa, jako członek POT - Polskiej Organizacji Turystyki. Stowarzyszenie działające w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999.
Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. A także kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Organizacja finansowana z budżetu państwa.

40-085 Katowice , ul. Mickiewicza 29 , tel. 48 32 207 207 1 , fax 48 32 207 207 2 ,
e-mail: info@silesia-sot.pl , www.silesia-sot.pl

Polska Organizacja Turystyczna (finansowana z budżetu państwa) jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Jej celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami.
Do zadań Polskiej Organizacji Turystycznej należy m.in.:
1. promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
2. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
3. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

00-613 Warszawa,  ul. Chałubińskiego 8
telefon: 22 536 70 70, 22 536 70 01, email: pot@pot.gov.pl , www.pot.gov.pl

 

 
data ostatniej modyfikacji: 11.03.2016, 12:07