-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Ewidencja biur podróży i hoteli

 

Decydując się na wybór oferty organizatora turystyki , należy przede wszystkim sprawdzić, czy działa on legalnie na rynku.
Każdy przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności polegającej na organizowaniu imprez turystycznych musi być wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestry takie są prowadzone przez marszałków województw właściwych dla miejsca siedziby przedsiębiorcy.
Pod adresem internetowym www.turytyka.gov.pl dostępna jest również Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Można pod tym adresem znaleść nie tylko podstawowe informacje o legalnie działających przedsiębiorcach, lecz także decyzje o zakazie prowadzenia działalności lub wygaśnięciu umowy gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej, ubezpieczenia na rzecz klientów) w odniesieni do poszczególnych przedsiębiorców.

 Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych


Natomiast jeśli szukasz informacji o obiektach hotelarskich-kliknij na poniższy link:

Internetowa Ewidencja Obiektów Hotelarskich

 
data ostatniej modyfikacji: 01.02.2012, 10:57