-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Zarząd Izby

W dniu 13.05.2019 w Katowicach odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Izby Turystyki.  

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Zarządu Śląskiej Izby Turystyki członkowie izby powołali w skład Zarządu 7 osób, które podzieliły funkcje,
i tak: 

PREZES - Jadwiga Wieczorek

V-CE PREZES -
Edward Wyżgoł

SEKRETARZ: Marta Grabowska

SKARBNIK :Katarzyna Pałyga

CZŁONKOWIE:   Krzysztof Ziaja, Ewa Suchecka , Sonia Kandora

Walne Zgromadzenie wybrało także Komisję Rewizyjną w składzie:

 KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodnicząca Krystyna Papiernik

 Alina Wilińska , Marian Zapa

 

Wszystkim wybranym serdecznie dziękujemy za przyjęcie na siebie obowiązków związanych z pracą społeczną na rzecz członków Izby i gratulujemy wyboru. 

 Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z prac Zarządu w 2018 r oraz udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej . Zatwierdziło także sprawozdanie finansowe izby za 2018 rok.

 
data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019, 14:09